Siêu khuyến mại

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178144-1245)

87,567,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178144-1245)

87,567,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) Laptop phím cơ đầu tiên trên thế giới

83,838,838 VND

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) Laptop phím cơ đầu tiên trên thế giới

83,838,838 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình

 

Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) - Bàn phím cơ

83,838,838 VND

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) - Bàn phím cơ

83,838,838 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT80 2DQ TITAN SLI (9S7-181212-083) - Bàn phím cơ

73,299,000 VND

MSI GT80 2DQ TITAN SLI (9S7-181212-083) - Bàn phím cơ

73,299,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-084) - Bàn phím cơ

71,099,000 VND

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-084) - Bàn phím cơ

71,099,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-466)

65,999,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-466)

65,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-1079)

59,119,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-1079)

59,119,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-813)

58,788,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-813)

58,788,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-220) - Bàn phím cơ

56,212,000 VND

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-220) - Bàn phím cơ

56,212,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1685)

55,899,000 VND

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1685)

55,899,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K GOLD EDITION

55,515,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K GOLD EDITION

55,515,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K (9S7-16H512-401)

54,254,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K (9S7-16H512-401)

54,254,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-611)

52,999,000 VND

MSI GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-611)

52,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 tai nghe Steelseries Siberia V2 Gaming
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO RED EDITION (9S7-177316-207)

51,998,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO RED EDITION (9S7-177316-207)

51,998,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầ

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-814)

50,199,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-814)

50,199,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2PC DOMINATOR (9S7-178111-084)

49,999,000 VND

MSI GT72 2PC DOMINATOR (9S7-178111-084)

49,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-466)

49,919,000 VND

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-466)

49,919,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-424)

49,749,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-424)

49,749,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K (9S7-16H512-264)

48,566,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K (9S7-16H512-264)

48,566,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO (9S7-16H512-450)

44,599,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO (9S7-16H512-450)

44,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QD DOMINATOR (9S7-178131-1020)

44,599,000 VND

MSI GT72 2QD DOMINATOR (9S7-178131-1020)

44,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-425)

43,979,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-425)

43,979,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-210)

43,828,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-210)

43,828,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2PE STEALTH PRO (9S7-177214-489)

43,339,000 VND

MSI GS70 2PE STEALTH PRO (9S7-177214-489)

43,339,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-080)

40,999,000 VND

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-080)

40,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-467)

39,999,000 VND

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-467)

39,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT60 2PE DOMINATOR (9S7-16F442-811)

39,699,000 VND

MSI GT60 2PE DOMINATOR (9S7-16F442-811)

39,699,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-490)

39,599,000 VND

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-490)

39,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE72 2QE APACHE (9S7-179111-042)

36,868,000 VND

MSI GE72 2QE APACHE (9S7-179111-042)

36,868,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-081)

36,818,000 VND

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-081)

36,818,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QD APACHE (9S7-16J212-013)

31,668,000 VND

MSI GE62 2QD APACHE (9S7-16J212-013)

31,668,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE70 2PE APACHE PRO (9S7-175912-652)

29,899,000 VND

MSI GE70 2PE APACHE PRO (9S7-175912-652)

29,899,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-825)

25,666,000 VND

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-825)

25,666,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE70 2QD APACHE (9S7-175912-857)

25,555,000 VND

MSI GE70 2QD APACHE (9S7-175912-857)

25,555,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-1071)

25,555,000 VND

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-1071)

25,555,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2QD APACHE (9S7-16GF11-1040)

25,199,000 VND

MSI GE60 2QD APACHE (9S7-16GF11-1040)

25,199,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-655)

20,999,000 VND

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-655)

20,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ 01 Ram 4GB Gskill
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-698)

20,999,000 VND

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-698)

20,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ 01 Ram 4GB Gskill
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GP70 2QE LEOPARD (9S7-175A12-652)

19,449,000 VND

MSI GP70 2QE LEOPARD (9S7-175A12-652)

19,449,000 VND

Khuyến mại

Tăng ngay:
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ 01 Ram Gskill 4GB
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GP60 2QF LEOPARD PRO (9S7-16GH21-1029)

17,498,000 VND

MSI GP60 2QF LEOPARD PRO (9S7-16GH21-1029)

17,498,000 VND

Khuyến mại

Tăng ngay:
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ 01 Ram Gskill 4GB
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF02)

39,190,000 VND

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF02)

39,190,000 VND VND

 

Thông số:

Intel® Core™ i7-5930K - 3.5GHz
CPU AIR COOLER MASTER Hyper 212X
MSI X99S MPOWER
G.Skill Ripjaw 4 - 16GB(4*4GB) - F4-2133C15Q-16GRB
SSD Intel 530 240GB SATA 3 6Gbp/s
WD 2TB /7200 Rpm / Cache 64MB /SATA 3 (6.0 GB/s)
Nvidia Quadro k600 2048MB - 128bit
Asus DVD-RW 24D3ST
COOLER MASTER G750M
Mitsumi Keyboard + Mouse
CASE COOLER MASTER 690

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF01)

29,990,000 VND

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF01)

29,990,000 VND VND

 

Thông số:

Intel® Core™ i7-4790K(Haswell) - 4.0GHz
MSI Z97-Gaming5
G.skill SNIPER - 8GB/G.skill RIPJAWS-X - 8GB
SSD Intel 530 240GB sata3 6Gpb/s
WD 2TB /7200 Rpm / Cache 64MB /SATA 3 (6.0 GB/s)
Nvidia Quadro k620 2048MB - 128bit
Asus DVD-RW 24D3ST
CoolerMaster G650M (RS650-AMAAB1-EU)-Sản phẩm 100% tụ Nhật
Genius Keyboard KB -110 P/S 2.0 - Black + Genius Optical Scroll Mouse NS110 (Chuột quang) USB2.0.
CASE COOLER MASTER 690

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND VND

 

MSI GTX 980 Ti GAMING 6G

17,899,000 VND

MSI GTX 980 Ti GAMING 6G

17,899,000 VND VND

 

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND VND

 

MSI GTX 980Ti 6GD5

16,666,000 VND

MSI GTX 980Ti 6GD5

16,666,000 VND VND

 

SERVER 02 (20-50 máy)- Miễn phí phần mềm trong 03 năm

15,990,000 VND

SERVER 02 (20-50 máy)- Miễn phí phần mềm trong 03 năm

15,990,000 VND VND

 

Plextor M6 Pro 1TB SATA 6.0 Gb/s

14,999,000 VND

Plextor M6 Pro 1TB SATA 6.0 Gb/s

14,999,000 VND VND

 

nVidia Quadro® K2200 4GB GDDR5

13,999,000 VND

nVidia Quadro® K2200 4GB GDDR5

13,999,000 VND VND

 

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

13,999,000 VND

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

13,999,000 VND VND

 

Ghế DXRacer King KF00-NY-ZERO

9,388,000 VND

Ghế DXRacer King KF00-NY-ZERO

9,388,000 VND VND

 

MSI R9 390 GAMING 8G

9,350,000 VND

MSI R9 390 GAMING 8G

9,350,000 VND VND

 

Ghế DXRacer King KF06-NR

8,888,000 VND

Ghế DXRacer King KF06-NR

8,888,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,888,000 VND

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,888,000 VND VND

 

Ghế DXRacer MAX MY07-NR

8,888,000 VND

Ghế DXRacer MAX MY07-NR

8,888,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE08-NB

7,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE08-NB

7,999,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE08-NY

7,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE08-NY

7,999,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE08-NP

7,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE08-NP

7,999,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Drifting DF51-NR

7,999,000 VND

Ghế DXRacer Drifting DF51-NR

7,999,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-NW

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE00-NW

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Racing RF0-NE

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Racing RF0-NE

7,366,000 VND VND

 

MSI R9 380 GAMING 4G

6,499,000 VND

MSI R9 380 GAMING 4G

6,499,000 VND VND

 

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

5,710,000 VND

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

5,710,000 VND VND

 

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

5,690,000 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

5,690,000 VND VND

Khuyến mại

Tặng ngay mũ bảo hiểm MSI thời trang

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
4GB DDR3 Bus 1600MHz
HDD 500GB
DVDRW
CoolerMaster Elite Power 350W(RS-350-PSAR-J3)
Genius Keyboard KB -110 P/S 2.0 - Black + Logitech B100(Chuột Quang)
Case ATX / FreeDOS

Ghế DXRacer Formula FD01-RN

4,666,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD01-RN

4,666,000 VND VND

 

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

4,590,000 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

4,590,000 VND VND

Khuyến mại

Tặng ngay mũ bảo hiểm MSI thời trang

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
2GB DDR3 Bus 1333MHz
HDD 250GB
Power Supply 450W/500W
Case ATX / FreeDOS

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

4,280,000 VND

Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)-Box

4,280,000 VND VND

 

RAZER TACTICAL BAG

3,999,000 VND

RAZER TACTICAL BAG

3,999,000 VND VND

 

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

3,333,000 VND

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

3,333,000 VND VND

 

AOC I2369V IPS Monitor 23'' Wide (Màn treo lý tưởng cho Games)

3,266,000 VND

AOC I2369V IPS Monitor 23'' Wide (Màn treo lý tưởng cho Games)

3,266,000 VND VND

 

SSD Lite-On Zeta LMH-256V2M M.Sata 6Gb/s

2,999,000 VND

SSD Lite-On Zeta LMH-256V2M M.Sata 6Gb/s

2,999,000 VND VND

 

Windows Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,979,000 VND

Windows Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,979,000 VND VND

 

Canon LBP-2900 Laser Short

2,688,000 VND

Canon LBP-2900 Laser Short

2,688,000 VND VND

 

MSI N730K-2GD5/OCV1 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

1,799,000 VND

MSI N730K-2GD5/OCV1 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Games)

1,799,000 VND VND

 

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,666,000 VND

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,666,000 VND VND

 

SSD Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s 2.5

1,566,000 VND

SSD Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s 2.5

1,566,000 VND VND

 

VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH RAZER NABU X SMARTBAND - BLACK

1,366,000 VND

VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH RAZER NABU X SMARTBAND - BLACK

1,366,000 VND VND

 

SSD Kingston Now SV300S37A V Series 120G (2.5

1,349,000 VND

SSD Kingston Now SV300S37A V Series 120G (2.5

1,349,000 VND VND

 

Ghế chuyên cho Game - Mã G-22 (Gối đầu vuông và gối lưng)- Có tay

1,119,000 VND

Ghế chuyên cho Game - Mã G-22 (Gối đầu vuông và gối lưng)- Có tay

1,119,000 VND VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 04.3628.5868
Click vào đây để tham gia diễn đàn